Reference

Název: Hotel Julius
Generální projektant: R21 Architects s.r.o., Praha
Popis nosného systému: Celková rekonstrukce stávajícího objektu a přísatvba objektu na Senovážném náměstí v Praha.  Rekonstrukce původního objektu spočívala ve změně dispozices stávajícího bytového domu na objekt hotelu.Bylo nutné sanovat narušené nosné prvky a provést zesílení stávajících nosných prvků. Zesílení bylo provedeno ocelovými rámy, ocelovými objímkami a injektáží. Přístavba byla provedena jako prostorová železobetonová monolitická konstrukce. Přístavba byla založena na pilířích tryskové injektáže.