Reference

Název: HOTEL DVOŘÁK - BD DVOŘÁK, KARLOVY VARY
Generální projektant: IMAG Architekt, s.r.o.
Popis nosného systému: Celková rekonstrukce stávajícího objektu, nástavba a přístavba. Některé původní nosné konstrukce bylo nutno zesílit. Zesílení stropních konstrukcí bylo provedeno vložením nových prvků nebo dřevěnými příložkami. Zesílení původních stěn a pilířů bylo provedeno pomocí ocelových objímek a injektáže. Nosná konstrukce násatvby je tvořena příčnými ocelovými rámy.