Reference

Název: HOKEJOVÉ HALY MLÁDEŽE, BRNO
Generální projektant: HEXAPLAN INTERNATIONAL, s.r.o.
Popis nosného systému: Novostavba hokejových hal. Součástí našeho projektu byly železobetonové prefabrikované konstrukce, které vytvářely nosný systém zázemí a meziprostor hokejových hal. Ocelovou konstrukci vlastních hal zajišťoval dodavatel stavby.  Založení všech nosných konstrukcí je hlubinné, patky na pilotách, základové prahy.  Bylo nutné přestropit trasu zatrubnění Ponávky, která se nachází pod jednou z hal.