Reference

Název: GRANDHOTEL TATRA, VELKÉ KARLOVICE
Generální projektant: PROJEKTinvest, s.r.o.
Popis nosného systému: Celková rekonstrukce stávajícího objektu hotelu a přístavba wellness centra a kongresového centra. Původní rekreační objekt z 50. let minulého století byl kompletně rekonstruován. Stávající nosné konstrukce byly zesíleny ocelovými prvky a stávající krov byl doplněn o nové nosné prvky. Přístavba wellness centra byla navržena jako železobetonová monolitická konstrukce. Přístavba kongresového centra nad průjezdem, navazující na stávající objekt a terén, byla řešena jako železobetonová monolitická konstrukce zastřešená ocelovými příhradovými vazníky.