Reference

Název: STÁTICKÉ ZAJIŠTĚNÍ OBJEKTU FLORENC 35, PRAHA
Generální projektant: A+Z PROJEKT TEAM, s.r.o.
Popis nosného systému: Statické zajištění objektu z důvodu vzniklých svislých trhlin v nosném zdivu vnitřních i obvodových stěn u meziokenních pilířů. Zesílení bylo provedeno pomocí ocelových objímek a injektáže zdiva. Po celkovém statickém posouzení objektu a jeho zjištění  byl objekt sepnut ocelovými lany v jednotlivých podlažích, současně byly zesíleny stropní dřevěné konstrukce. Nedostačující základové pasy pod nosnými stěnami byly zesíleny mikropilotami s převázkami.