Reference

Název: DOSTAVBA MOHYLY MÍRU
Generální projektant: Atelier 90, s.r.o.
Popis nosného systému: Dostavba byla provedena jako železobetonová monolitická konstrukce. Železobetonové stěny vytváří podpory pro monolitickou železobetonovou stropní desku se světlíky. Podzemní podlaží je provedeno jako vodonepropustná konstrukce. Železobeton je v interiéru proveden jako pohledový betony.