Reference

Název: REKONSTRUKCE DIVADLA VE ZNOJMĚ
Generální projektant: HEXAPLAN INTERNATIONAL, s.r.o.
Popis nosného systému: Celková rekonstrukce stávajícího objektu.