Reference

Název:  BYTOVÝ DŮM KŘEMENCOVA, PRAHA
Generální projektant: ATELIER 90, s.r.o.
Popis nosného systému: Celková rekonstrukce stávajícího objektu, dvorní přístavba a nástavba. Původní objekt byl opraven a modernizován. Některé původní nosné konstrukce bylo nutno zesílit. Zesílení stropních konstrukcí bylo provedeno vložením nových prvků nebo dřevěnými příložkami. Zesílení původních stěn a pilířů bylo provedeno pomocí ocelových objímek a injektáže. Nosná konstrukce nástavby je tvořena příčnými ocelovými rámy.  Ke stávajícímu objektu byl ve dvoře přistavěn výtah, s prohloubením a přístupem do 1.p.p. Částečné prohloubení 1.p.p. pro kotelnu bylo zajištěno pod nosnými stěnami mikropilotami. Dvorní přístavba byla provedena jako železobetonová monolitická konstrukce, založená na mikropilotách se základovými pasy.