Reference

Název: BYTOVÝ DŮM KOVAŘOVICOVA, BRNO
Generální projektant: ATELIER 90, s.r.o.
Popis nosného systému: Novosatvba bytováho domů. V 1.np jsou prostory garážového stání, v ostatních patrech jsou jednotlivé byty. Nosná konstrukce je tvořena příčnými a podélnými stěnami. V 1.np a částečně v 2.np jsou nosné stěny tvořeny železobetonovými stěnami vytvářející stěnové nosníky. Stropy jsou tvořeny železobetonovými křížem vyztuženými deskami. Objekt je založen na pilotách