Reference

Název: BYTOVÝ DŮM KAPITÁNA JAROŠE
Generální projektant: IS-ARCH, s.r.o.
Popis nosného systému: Celková rekonstrukce stávajícího řadového objektu, rekonstrukce a nástavba dvorní přístavby a přístavby uzavírající dvůr. Pod zadním dvorním traktem byl vytvořen podjezd pro vjezd do podzemních garáží, které jsou situovány pod úrovni zahrady za dvorním objektem. Původní objekty 'A', 'B', 'C' byly kompletně rekonstruovány na bytové jednotky. Nad objekty 'A' a 'B' byly provedeny nástavby. Nosná konstrukce nástaveb je tvořena ocelovými rámy. Statické stavební úpravy spočívaly v provedení zesílení svislých konstrukcí (ocelové rámy a injektáž), provedení nových stropů a zesílení původních dřevěných stropů. Nový objekt podzemních garáží 'D' byl proveden za dvorními částmi, nosná konstrukce je tvořena železobetonovým monolitickým skeletem s obvodovými stěnami, které vytváří vodonepropustnou konstrukci. Pažení bylo provedeno pomocí rozepřeného mikrozáporového pažení a tryskové injektáže u sousedního objektu.