Reference

Název: BYTOVÝ DŮM HROZDŇATOVA, BRNO
Generální projektant: MIMOTO, s.r.o.
Popis nosného systému: Rohový bytový dům s garážovými stáními v podzemním podlaží navazuje na původní uliční zástavbu v křížení dvou ulic. Nosná konstrukce bytového domu v nadzemním podlaží je tvořena zděnými stěnami. V podzemním podlaží je nosná konstrukce tvořena monolitickým železobetonovým skeletem a železobetonovými stěnami. Stropní konstrukce jsou provedeny jako křížem vyztužené spojité desky. Objekt byl založen na mikropilotách. Podzemní podlaží je provedeno jako vodonepropustná konstrukce. Pažení bylo provedeno pomocí kotvených stěn. Sousení štítové stěny objektů byly podchyceny pomocí podbetonování základů a pomocí mikropilot.