Reference

Název: BYTOVÝ DŮM FRANCOUZKÁ, BRNO
Generální projektant: MIMOTO, s.r.o.
Popis nosného systému: Ve svažitém terénu ulice Francouzká byl vybudován objekt, ve kterém jsou byty a garážová stání. Nosná konstrukce suterénních garážových stání je tvořena kombinací železobetonového monolitického skeletu a železobetonových stěn. Nosná konstrukce nadzemních podlaří je tvořena zděnými stěnami, vytvářejícími kombinovaný nosný systém. Stropní konstrukce jsou provedeny jako křížem vyztužené spojité desky. Objekt byl založen na železobetonové desce a vrtaných pilotách. Podzemní podlaží byla provedena jako vodonepropustná konstrukce. Pažení stavební jámy bylo provedeno pomocí kotvených stěn.