Reference

Název: BYTOVÝ DŮM DRAŽICE
Generální projektant: HEXAPLAN INTERNATIONAL, s.r.o.
Popis nosného systému: Objekt bytového domu s nájemními byty v obci Dražice je samostatně stojící rohová budova půdorysu písmene L. nosná konstrukce je tvořena zděnými stěnami a železobetonovými stropy. Část stropů je provedena technologii filigránů. Objekt je založen plošně na základových pasech a patkách.