Reference

Název: BIBUS, ADMINISTRATIVNÍ OBJEKT
Generální projektant: HEXAPLAN INTERNATIONAL, s.r.o.
Popis nosného systému: Novostavba administrativní budovy. Nosnou konstrukci tvoří monolitický železobetonový skelet. Stropní konstrukce jsou tvořeny železobetonovými průvlaky v obou směrech a železobetonovou křížem vyztuženou deskou. Vodorovná tuhost je zajištěna ztužujícími jádry kolem schodišť a výtahů. Objekt je založen na vrtaných pilotách. Objekt byl navržen pro možnost nástavby o dvě podlaží do budoucna.