Reference

Název: BD ŠTOLCOVA, BRNO
Generální projektant: ATELIER 90, s.r.o.
Popis nosného systému: Novosatvba bytového domů. V 1.np jsou prostory garážového stání, v ostatních patrech jsou jednotlivé byty. Nosná konstrukce je tvořena příčnými a podélnými stěnami. V 1.np a částečně v 2.np jsou nosné stěny tvořeny železobetonovými stěnami vytvářející stěnové nosníky. Na železobetonové stěny navazují v nadzemních podlažích zděné nosné stěny. Stropy jsou tvořeny železobetonovými křížem vyztuženými deskami. Objekt je založen na patkách a pasech.