Reference

Název: VUT PURKYŇOVA - ATLETICKÝ STADION
Generální projektant: HEXAPLAN INTERNATIONAL, s.r.o.
Popis nosného systému: Ocelová konstrukce tribuny se zastřešením jako součást atletického stadionu je tvořena ocelovou prostorovou konstrukcí, která je ukotvena na železobetonové sloupy a patky. Hlavní nosná ocelová konstrukce je tvořena ocelovými příčnými rámy, které vytváří zastřešení tribuny a také nosnou konstrukci pro stupňovitou tribunu. Pod tribunou je vestavba se zázemím.