Reference

Název: ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA, PŘÍKOP, BRNO
Generální projektant: ATELIER 90, s.r.o.
Popis nosného systému: Celková rekonstrukce stávajícího objektu železobetonového objektu a nová půdní vestavba. V původním objektu vznikly kancelářské prostory a nový výtah. Některé původní konstrukce bylo třeba zesílit nebo navrhnout nové nosné konstrukce. Nově byla navržena fasádní stěna původního objektu, ve dvoře byla vystavěna krytá lávka mezi objektem a parkovištěm.