Úvodní slovo

12. 1. 2021

Úvodní slovo

Jak je psáno v úvodu těchto stránek, zde bychom rádi uveřejňovali různé články, které se ne vždy týkají statiky a nejsou jen o vážních věcech.

Na úvod bych si dovolil malé filozofické zamyšlení o projektování v zemích českých a moravských.

Vše souvisí, se vším.

Projektování je stejně jako každá jiná lidská činnost ovlivněna vztahy ve společnosti. Mnohdy je vymahatelnost práva a mezilidské vztahy důležitější než ekonomická situace na trhu. Projektováním statiky se živím už 25 roků (fuj, to je už dlouho) a za tu dobu se změnilo mnohé. Začal se používat internet (1996) a počítače, začali jsem volat mobilem (2000), komunikujeme přes sociální sítě (2010) a začali jsme jezdit elektromobily (2020). Toť technické změny. Stejně tak se měnila ekonomika, politika, media a právní vztahy.

Technické změny díky počítačům a mobilů jsou obrovské. To, co se dřív počítalo týden, zvládne počítač za pár minut. Mnohé výpočty byly před 25 -30 lety nemyslitelné resp. probíhaly na úrovni universit a výzkumných ústavů. Grafická podoba výkresů a výpočtů je nesrovnatelná. Nekreslíme rukou, ale tiskneme barevně. Ale technika nepřinesla jenom pozitiva. Mnoho výpočtů je nyní tak komplikovaných a složitých, že ztrácíme reálnou možnost kontroly. Jsme zahrnutí obrovskou sumou dat, kterou je mnohdy těžké vyhodnotit. Denně přichází desítky emailů, které obsahují podklady, zápisy a x-tou změnu projektu. Bez počítačů nejsme schopni nic spočítat a navrhnout. Ztrácíme technický cit. Projektování se odcizuje reálnému stavu při realizaci.

Technika ovlivňuje společnost a společnost ovlivňuje techniku. Společnost a technika se za 25 roků změnila k nepoznání. A jak jsem napsal na začátku - vše souvisí se vším. Změny ve společnosti se promítly i do statiky. Trh je nyní atomizován a vládne v něm absolutní konkurence. Velké množství ambiciózních architektonických kancelářích při získání zakázky sráží cenu a přistupuje na nevyvážené podmínky. Nízká cena vede k nutnosti vyprojektovat více zakázek za stejný čas. V našem byznysu není čas na nic. Tomu odpovídá kvalita projektů. A přitom vše se mění tak rychle, nové normy, změna legislativy, nové technologie a upgrady programů.

Nyní se řeší při jednání mezi investorem, zhotovitelem a projektantem většinou jen peníze. Doba je taková. Vše ovlivňuje v nezdravé míře cena. Na kontrolním dnu a na většině jednání se řeší hlavně vícepráce, kdo co zaplatí nebo co bylo v rozpočtu. Řešení technických problémů a samotný projekt v podstatě nikoho nezajímá. . . . Vlastně zajímá, . . . jestli máš autorizační razítko. Jestli máš autorizační razítko tak i ta sebevětší blbost je dobře, nemáš-li razítko, tak i kdyby to bylo geniální, tak to nikdo nebere v potaz. Nedostatek času, alibismus a formalismus ovlivňuje kvalitu projektů. Zdá se mi, že tento stav se neustále zhoršuje bez ohledu na vzestup ekonomiky a techniky. Toto vše, dle mého, fakticky neustále zhoršuje kvalitu projektů a tím pádem i výsledné podoby stavby. … Stavba se nafotí, uveřejní v časopise a všichni jsou mnohdy tak nějak spokojeni. Všichni se v časopisech a různých publikacích pochválí, někdy obdrží i ceny. Jak je spokojen klient za 5 roků a jak stavba vypadá za těch pár let? Jaké jsou poruchy? Kolik stojí údržba a kolik se platí za provoz? To se z časopisů nikdy nedozvíte. To se dozvíte až poté, co si vás nějaký klient poptá, abyste mu zjistil, proč to či ono nefunguje jak má.

V tomto prostředí stále více vystupují do popředí lidské vlastnosti jednotlivých účastníků. Poctivost a pracovitost většiny projektantů udržuje i přes uvedené problémy stav projektů na poměrně vysoké úrovni. Osobní statečnost a odvaha postavit se penězům a lidské hlouposti je mnohdy důležitější než technický pokrok a vymoženosti.

Zkrátka vše souvisí se vším.