A nespadlo - 1.část

15. 1. 2021

A nespadlo - 1.část

Když jsem byl na jednom z prvních kontrolních dní na stavbě, tak mi stavbyvedoucí na mou výtku řekl „My to tak děláme už 20 let a vidíte, nespadlo to“. Při různých situacích a příležitostech jsem větu „A nespadlo to“ slyšel nesčetněkrát. Někdy jsem ji dokonce i sám vyslovil. Při kontrolním dnu, při stavebním průzkumu nebo při obhlídce stavby jsem objevil či spatřil konstrukce, které z pohledu statiky „neměli existovat“. A přitom tyto konstrukce nespadli nebo nebyli porušeny.

Při správném návrhu je v konstrukci z hlediska statiky jistá míra bezpečnosti. Normy, postupy a výpočtové modely zajišťují, že konstrukce vydrží i jisté nepříznivé a nepředvídatelné zacházení jak z hlediska prováděcí firmy, tak z hlediska uživatele. Ale konstrukce, o kterých mluvím, na první pohled jsou natolik oslabeny nebo mají fatální konstrukční nedostatky, že je to s podivem. Jak se říká, člověk se diví odborník žasne.