Aktuality

Autorizace Ľubica

5. 8. 2020

Kolegyně Ľubica Nováková úspěšně udělala autorizaci.

Gratulujeme.

ZŠ Jesenice - základy

5. 8. 2020

Začala se realizovat novostavba ZŠ Jesenice

Senovážné náměstí - horní stavba

26. 6. 2020

Dokončuje se horní stavba rekonstrukce a přístavby akce 'Apartmánový hotel, Senovážné náměstí, Praha'

RD Dolní Loučky

26. 6. 2020

Nosná ocelová konstrukce RD Dolní Loučky.

Přehled realizovaných staveb, na kterých se naše kancelář podílela při vypracování stavebně konstrukční části projektu.

Více informací

Statické posudky nosných konstrukcí, poradenství a prohlídky poruch stávajících konstrukcí. Návrhy řešení, alternativní návrhy a optimalizace konstrukcí

Více informací

Kompletní projekty statiky pozemních staveb, vycházející z dlouhodobé projekční praxe, zkušenosti a poctivé práce lidí v naší firmě.

Více informací

Posudky stávajících konstrukcí, statické rozvahy možnosti nástavby, zadaní stavebně technického průzkumu - mykologický průzkumu, pevnost zdiva, pevnost betonu a výztuž železobetonových konstrukcí, sondy k základům

Více informací

Návrh a posouzení základových konstrukcí, založení objektu na pilotách a tryskové injektáži, opěrné stěny. Podchycení sousedních objektů a pažení výkopů a stavební jámy. Zadání inženýrsko-geologického průzkumu na plánovanou stavbu.

Více informací