Aktuality

Multifunkční centrum ĽART získalo zvláštní uznání

8. 11. 2019

Multifunkční centrum ĹART získalo v září zázvláštní uznání  poroty v soutěžní přehlídce Stavba roku Pardubického kraje 2019. Stavba dokončena v roce 2018 za 160 mil. korun. Projektová dokumentace: Atelier 90, s.r.o.

KVOP – Prohlídka zelené fasády

5. 10. 2019

V rámci dnů architektury proběhla komentovaná prohlídka zelené vertikální fasády na objektu „Kancelář veřejného ochránce práv“

Senovážné náměstí – spodní stavba

2. 10. 2019

Probíhá betonáž železobetonové základové desky, dojezdů výtahů a svislých konstrukcí 1.pp

Vodní svět – spodní stavba

7. 8. 2019

Provedena betonáž železobetonové základové konstrukce spodní stavby a bazénové desky

Přehled realizovaných staveb, na kterých se naše kancelář podílela při vypracování stavebně konstrukční části projektu.

Více informací

Statické posudky nosných konstrukcí, poradenství a prohlídky poruch stávajících konstrukcí. Návrhy řešení, alternativní návrhy a optimalizace konstrukcí

Více informací

Kompletní projekty statiky pozemních staveb, vycházející z dlouhodobé projekční praxe, zkušenosti a poctivé práce lidí v naší firmě.

Více informací

Posudky stávajících konstrukcí, statické rozvahy možnosti nástavby, zadaní stavebně technického průzkumu - mykologický průzkumu, pevnost zdiva, pevnost betonu a výztuž železobetonových konstrukcí, sondy k základům

Více informací

Návrh a posouzení základových konstrukcí, založení objektu na pilotách a tryskové injektáži, opěrné stěny. Podchycení sousedních objektů a pažení výkopů a stavební jámy. Zadání inženýrsko-geologického průzkumu na plánovanou stavbu.

Více informací